Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

2019Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2019 roku

Dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe są dostępne do wglądu w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ujeździe.


1. Nazwa jednostki podlegającej kontroli: Referat Organizacyjno-Administracyjny w Urzędzie Gminy w Ujeździe

Przedmiot kontroli: Prawidłowość przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Okres objęty kontrolą: 2018 rok

Termin kontroli: 28.03.2019 r.


2. Przedmiot kontroli: kontrola egzekucji należności z tytułu podatków - IV raty 2018 r.  oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - IV kwartał 2018 r.

Okres objęty kontrolą: 2018 rok

Termin kontroli: 29.03.2019 r.

Wyświetlony: 612

Dodany 09.05.2019 11:48:11 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2019 09:50:36 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: