Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rozgraniczenie nieruchomości


NAZWA USŁUGI

 

Rozgraniczenie nieruchomości

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

  • ·   Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem nieruchomości podlegających rozgraniczeniu – zgodnie z art. 29, 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,    Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • ·         Sekretariat ( pokój Nr 1 ) lub za pośrednictwem operatora pocztowego

 

OPŁATY

 

  • Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji
  • Za udzielenie pełnomocnictwa gdy z wnioskiem zwraca się pełnomocnik strony (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty)

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. o/Ujazd

numer: 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004

 

Strony postępowania ponoszą także proporcjonalnie koszty postępowania, na które składa się wynagrodzenie geodety, uprawnionego przez Wójta Gminy Ujazd do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Od 3 do 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia kompletnego wniosku), przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Kierownik Referatu

Numer pokoju

14

e-mail

g.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 28
Wyświetlony: 449

Dodany 06.05.2019 15:27:29 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 15:27:29 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: