Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego zamiaru usunięcia drzew/krzewów

NAZWA USŁUGI

 

Uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/ krzewów

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,    Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Sekretariat  (pokój Nr 1) lub za pośrednictwem operatora pocztowego

 

OPŁATY

 

  • Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
  • Za udzielenie pełnomocnictwa gdy z wnioskiem zwraca się pełnomocnik strony (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. o/Ujazd

numer: 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Niezwłocznie 

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Brak

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Numer pokoju

15

e-mail

r.chwalinski@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 30

 

Załączniki:


Wyświetlony: 1559

Dodany 25.04.2019 14:02:57 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2019 14:02:57 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

30.07.2021 15:28

Powiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnienie postępowania

Czytaj dalej...

30.07.2021 10:37

Komisja Budżetu i Promocji - KBiP

Czytaj dalej...

30.07.2021 10:34

Sesja nr XLI

Czytaj dalej...

30.07.2021 10:30

Sesja nr XLI

Czytaj dalej...

30.07.2021 10:25

SESJA PLANOWANA

Czytaj dalej...

30.07.2021 09:11

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: