Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sprostowanie aktu stanu cywilnego


NAZWA USŁUGI

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

        1.       Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

        2.       Dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016r. 2064 jt.)

       3.       Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

 

OPŁATY

 

39,00 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego po sprostowaniu aktu

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ujazd

( numer konta bankowego: 48 89850004 0600 0101 0004 ) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje Kierownik Urzędu Stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, na podstawie wniosku złożonego przez stronę lub osobę uprawnioną do złożenia wniosku. Po sprostowaniu aktu stanu cywilnego wydaje się odpis zupełny.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie służy do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Ujeździe.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

       Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016r. poz. 2064 jt.)

 

WNIOSKI DO POBRANIA

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju

9

e-mail

k.michalak@ujazd.com.pl

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

(44) 719-21 29 wew. 22


 Klauzula informacyjna
Wyświetlony: 897

Dodany 18.03.2019 13:07:57 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2019 14:53:19 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: