Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

 

NAZWA USŁUGI

 

Zaświadczenie o rewitalizacji nieruchomości

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


         1.       Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji nieruchomości oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

         2.       Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,  Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

·         Sekretariat (pokój nr 1) lub za pośrednictwem operatora pocztowego

·         Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 14)

 

OPŁATY

 

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1398)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Podinspektor ds. planowania i polityki przestrzennej

Numer pokoju

14

e-mail

d.koniarz@ujazd.com.pl

m.bak@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 28


1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji nieruchomości oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.


Wyświetlony: 880

Dodany 18.03.2019 11:11:14 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 11:47:37 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: