Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki/działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy UjazdNAZWA USŁUGI

 

Wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki/działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia wniosku:

  •         Urząd Gminy w Ujeździe, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 14

 

OPŁATY

 

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.),

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945).


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

podinspektor ds. planowania i polityki przestrzennej

Numer pokoju

14

e-mail

m.bak@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 28


Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki/działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoWyświetlony: 2122

Dodany 28.02.2019 10:33:32 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 11:57:57 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [15]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: